Meny

Hva er osteopati

Vi er opptatt av sammenhengen

Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse – med hendene våre som en viktig del av behandlingen.

Osteopati som helseprofesjon

Osteopati er et segment av helseprofesjonen, som baseres på vitenskapelige og kliniske grunnlag. I lys av den bio-psykososiale modellen undersøker og behandler osteopater med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjons plager i muskel-og skjelettsystemet. Osteopater søker gjennom behandling av dette, å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygge, individualisert – og egner seg for pasienter i alle aldre.
Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.
Dersom du velger å gå til en av våre registrerte medlemmer (Osteopat MNOF), så vil du møte en godt utdannet og faglig utdannet osteopat. Medlemmene er også forpliktet til våre yrkesetiske retningslinjer

1. En grundig samtale

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.
Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

2. Undersøkelse av hele kroppen

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie (anamnese). Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og annet som kan påvirke deg. På den måten, får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.
Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg, det er dette som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

3. Helhetlig behandling

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted, kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din kroppslige problemløser.

Dette er osteopati.